Trainingen
Innovatie en veranderingen binnen een bouwgerelateerd bedrijf zijn vaak complex en moeizaam in te voeren omdat vaak veel verschillende soorten werknemers bereid moeten zijn om over te stappen naar een nieuw systeem. Wanneer een deel van de werknemers niet achter de innovatie staat zal dit het succes in de weg staan. Bij BPA hoeft u hier zich geen zorgen over te maken want BPA heeft hier de oplossing voor! BPA traint en begeleidt u bij het implementeren van het softwarepakket. Tijdens een training wordt aan uw werknemers het nut en de functionaliteiten van het software-pakket uitgelegd. Wanneer de werknemers de basisprincipes onder de knie hebben zal het pakket volledig worden ingericht door Emil zodat uw werknemers er direct mee aan de slag kunnen. U kunt na afloop van de training ten alle tijden een beroep doen op de servicelijn van BPA mocht u vragen hebben.
“ De eerste dag werd gebruikt om kennis te maken met het pakket Bluebeam. Door het doorlopen van de mogelijkheden konden wij ons een beeld vormen over hoe we het konden gaan toepassen”
“Tijdens dag 2 zijn we meer op de functies ingezoomd”
“Al met al was het een zeer leerzame cursus. Na 2 dagen konden we zelf met het pakket Bluebeam overweg. Natuurlijk was er nog veel te leren en te experimenteren en ook daarin konden we altijd een beroep doen op de ondersteuning van BPA”